ULUSLARARASI ARENADA SORUMLULUK ALABİLEN

``ÇOK YÖNLÜ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEK``

Intelcon dünyada değişen dinamikleri fark etmiş Finans, Bilşim, Eğitim ve Tedarik sektöründe yer almış profesyonellerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Uluslararası rekabet ortamına gerek teorik gerekse de pratik açıdan dayanıklı global anlamda sorumluluk alabilecek iş gücü yetiştirmek yola çıkış noktamızdır.

Teknoloji ve çok kültürlülüğün günden güne daha hızla ilerlediği dünyada, çağın gerekliliklerine cevap verebilen çok yönlü iş gücünü eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile destekleyip, yetiştirilen bu iş gücünü uluslararası alanda sorumluluk vererek gelecek kuşaklara kendi fırsatlarını yaratmasına ön ayak oluyoruz.

MİSYON

Intelcon, müşterileri için sonuç odaklı hizmet anlayışıyla yeni bir bakış açısı yaratarak çözümler üretmek isteyen; önemli mevkilerde yer almış inovatif ve profesyonellerin oluşturduğu bir yapıdır. Intelcon, sektör deneyimlerine dayanarak, teori ve pratiğin bir araya gelebilmesi hedefini benimsemiştir. Üniversiteleri iş pratikleriyle buluşturup piyasa dinamiklerine adapte olmayı başarmış, uluslararası normlarda işgücü oluşmasına önayak olmak yola çıkış noktamızı özetlemektedir.

VİZYON

Müşterilerimiz ve partnerlarımızla sağladığımız karşılıklı güven ve samimiyetimizi gerek yurtiçinde gerekse de uluslararası alanda kısa vadeli çözümlerden, uzun vadeli iş ortaklıklarına taşımak; verdiğimiz hizmetle sektörlerinde artı değer katmak temel amacımızdır.

Değerlerimiz

Yaratıcılık

Çağın teknolojik ihtiyaçlarını iş hayatına uyarlayabilen, günümüz iş hayatında yenilikçi çözümler sunuyoruz

Sonuç Odaklılık

Süreç yönetiminin gerekli tüm detaylarını beraber planlayıp tüm süreçlerde karşılaşılabilecek sorunları beraber ortadan kaldırıyoruz

Güvenilirlik

İş ortaklarımız ve müşterilerimizle kısa vadeli iş çözümlerini, karşlıklı güven ile uzun vadeli iş ortaklıklarına taşıyoruz

İŞ HAYATINDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLEN

Bilişim ve Finansı harmanlayıp, günümüz iş hayatında yenilikçi çözümler sunabilen, Dünyadaki değişikliklere kendine adapte ederken, yerel gerçeklerden kopmamış, çağın teknolojik ihtiyaçlarını iş hayatına uyarlayabilen kuşakları yetiriyoruz.

ULUSLARARASI EKONOMİK - TEKNOLOJİK - SİYASİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEN

Ekonomik – Teknolojik – Siyasi gelişmeleri Türkiye ve Türk iş çevrelerine yansımalarını, yarattığı fırsat ve tehditleri analiz edip somut oluşturuyoruz.

DIŞ FAKTÖRLERİ BÜYÜK RESİMDE BİRLEŞTİREN

Küresel boyutta iş yapmanın farklı parametrelerimim olduğunun bilincinde olarak, İşletme – Ekonomi – Jeo Politik faktörlerini bütünsel bir çerçevede birleştirip, büyük resmi görüyoruz.

TEORİ VE İŞ PRATİKLERİNİ BİR ARAYA GETİREN

Üniversitelerin teorik düzeydeki eğitimlerini, iş pratikleri birleştirip uzun vadede kendi vizyonlarını üretebilen uluslararası normlarda iş gücü oluşturabilmek hedefindeyiz.